Activiteiten

 

Groepsactiviteiten

Een van de doelen van HASIC is het ontwikkelen, uitvoeren en coachen van peer-group activiteiten voor ouderen die het risicolopen  van sociale uitsluiting en voor wie achteruitgang van hun gezondheid dreigt. In elk van de deelnemende landen worden pilots uitgevoerd waarbij op basis van evaluatieuitkomsten de opzet van de peer-group activiteiten wordt verbeterd. De opzet van de begeleiding van de peergroup activiteiten gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl wordt op het online-platform geplaatst. 

Online platform

Het doel van de ontwikkeling van de website is een gestructureerd en getest online-programma gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl van ouderen. Het online-programma is volledig functioneel, getest op bruikbaarheid en wordt in meerdere talen aangeboden. Ondermeer worden verschillende zelfbeoordelings- en zelfmonitoringsinstrumenten op de site geplaatst. Hiervoor wordt een database ontwikkeld met verschillende gebruikersinterfaces en online-tools gericht op de bevordering van gezondheid.

Netwerkontwikkeling

Het doel van Hasic is het netwerk van instellingen in de publieke en private sector te versterken. Een kwalitatief onderzoek wordt uitgevoerd waarin informatie over instellingen voor ouderen wordt verzameld en waaruit werkwijzen worden gedestilleerd gericht op de versterking van de samenwerking tussen instellingen in de sectoren gezondheid, zorg en welzijn. Hiervoor zullen in elk land focus-groepbijeenkomsten voor ouderen worden georganiseerd die worden aangevuld met interviews met professionals en beleidsmakers.